اطلاعات تماس

location
دفتر مرکزی:
مازندران - بهشهر - بلوار شهید هاشمی نژاد
۰۳۱-call
فروش:
011-34582929
۰۰۲-mailbox
مکاتبات:
011-34582919
۰۲۷-email
ایمیل:
info@hajalinuts.com

ارسال پیام

اطلاعات تماس

location
دفتر مرکزی:
مازندران - بهشهر - بلوار شهید هاشمی نژاد
۰۳۱-call
فروش:
011-34582929
۰۲۷-email
ایمیل:
info@hajalinuts.com

با ما سخنی دارید؟ پیامی بفرستید تا همکاران ما در اسرع وقت به شما پاسخ دهند

با ما در شبکه های اجتماعی بیشتر آشنا شوید